Prawo Budowlane

Normy prawne, orzecznictwo, wzory dokumentów

Prawo Budowlane – Archiwalne

Od 1 stycznia 1995 r. kiedy to weszła ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414ze zm.), został dokonany szereg zmian w pierwotnym tekście ustawy. Poniżej prezentujemy teksty jednolite Prawa Budowlanego ogłoszone na przestrzeni minionych lat, gdyż do obiektów budowlancyh w części zagadnień stosuje się normy prawa budowlanego z okresu kiedy przedmiotowy obiekt powstał.

Prawo Budowlane – tekst pierwotny obowiązujący od 01 stycznia 1995r.
plik w formacie .pdf do pobrania
Pr_Bud_tekst_pierwotny_od_01011995

Prawo Budowlane – tekst jednolity obowiązujący od 5 grudnia 2000r.
plik w formacie .pdf do pobrania
Pr_Bud_tekst_jednolity_od_05122000

Prawo Budowlane – tekst jednolity obowiązujący od 5 grudnia 2003r.
plik w formacie .pdf do pobrania
Pr_Bud_tekst_jednolity_od_05122003

Prawo Budowlane – tekst jednolity obowiązujący od 1 września 2006r.
plik w formacie .pdf do pobrania
Pr_Bud_tekst_jednolity_od_01092006

Prawo Budowlane – tekst jednolity obowiązujący od 23 grudnia 2010r.
plik w formacie .pdf do pobrania
Pr_Bud_tekst_jednolity_od_23122010

Prawo Budowlane – tekst jednolity obowiązujący od 29 listopada 2013r.
plik w formacie .pdf do pobrania
Pr_Bud_tekst_jednolity_od_29112013

Anna Dybka © 2012-2014